Bởi {0}
logo
Zhangjiagang U Tech Machine Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Máy Chiết Rót nước, Nước Trái Cây Điền Máy, Có Ga Uống Máy Chiết Rót, Máy Chiết Rót Dầu, 5 Gallon Điền Máy
Offline trade shows attended(2times)Years in industry(9)Minor customizationCooperated suppliers (28)
Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Zhangjiagang U Tech Machine Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Performance